Warsztaty: Smacznie i zdrowo!!

25.11.2016

Warsztaty kulinarne dla dzieci z rodzicami

Goraco zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na 2 edycję warsztatów kulinarnych : Smacznie i zdrowo.

Zapewniamy, że będzie pysznie!!

Kolejny zdrowy soczek

12.04.2016

 

Wyciskamy kolejny raz zdrowy soczek: jabłko ( ze skórką ), marchewka, burak, natka zielonej pietruszki.

Jest pyszny i wszystkim nam smakuje,

Warsztaty otwarte dla rodziców

Zapraszamy w dniu 15 kwietnia br o godz. 17.00 na bezpłatne warsztaty

Wzorce myślenia - czyli sposoby przetwarzania informacji przez mózg dziecka

Wzorzec myślenia to indywidualny sposób odbierania, przetwarzania i reagowania mózgu na informacje docierające do niego poprzez nasze kanały sensoryczne. Wzorzec myślenia jest indywidualnym instrumentem poznawczym, dzięki któremu mózg nasz uczy się i reaguje na świat zewnętrzny.

Wyobraź sobie, że mózg, który pracuje na trzech poziomach świadomości (świadomość (Ś), podświadomość (P) i (N) nieświadomość), jest połączony kablami z ciałem. Każdy kabel to jeden zmysł. Mamy trzy zmysły – wzrok (W), ruch (R), słuch (S). Wszystkie są podłączone do mózgu, ale każdy kabel dostarcza impulsy na inny poziom świadomości. Są dzieci, u których wzrok dostarcza bodźce na poziom świadomy i obrazy najsilniej pobudzą tę część mózgu, podczas gdy u innych dzieci ten sam obszar będzie najsilniej pobudzony przez dźwięki. W zależności od tego, w jaki sposób mózg okablowany jest z ciałem, taki jest indywidualny wzorzec myślenia dziecka.

Przyjrzyjmy się trójce dzieci na wykładzie. Pierwsze dziecko ma słuch na poziomie świadomym, czyli bodźce werbalne będą pobudzać szczególnie tę sferę mózgu. Drugie dziecko ma słuch na poziomie podświadomym, a trzecie na poziomie nieświadomym. U pierwszego dziecka wykład szczególnie silnie pobudza sferę świadomą. Dlatego dziecko to łatwo się koncentruje na tym, co mówi nauczycielka, jest pobudzone i ożywione. Dziecko to również bardzo lubi się wypowiadać. Inaczej będzie zachowywało się dziecko, u którego słuch jest na poziomie podświadomym, gdyż te same bodźce słuchowe będą aktywizowały inną sferę ego mózgu. Możemy mieć wrażenie, że dziecko to nie uważa na lekcji, że wierci się i kręci albo bezmyślnie bazgrze coś w zeszycie. Ale jeżeli zapytamy się je, o czym była mowa, dziecko to udzieli bezbłędnej odpowiedzi. Co więcej, może ono wygłosić własne wnioski i przemyślenia, gdyż sfera podświadoma jest odpowiedzialna za analizę informacji.

Trzecie dziecko ma słuch w nieświadomości. Najczęściej podczas wykładów się „wyłącza”. Kiedy do niego podchodzimy i pytamy o czym była mowa, to dziecko właśnie „wraca z Marsa”. Oczywiście dzieje się tak nie dlatego, że dziecko ma problemy z koncentracją albo coś jest z nim nie tak. Są to najzupełniej zdrowe, piękne i inteligentne dzieci. Wyłączanie się jest wynikiem połączenia kanału słuchu z obszarem nieświadomym mózgu. Gdy dziecko to będzie odbierało tylko bodźce werbalne, to one uruchomią w jego mózgu tę niezwykle głęboką sferę intuicji, przeczuć, marzeń i sprawią, że dziecko się „wyłączy”.


Jeżeli nie znamy wzorców, możemy popełnić szereg błędów. Jak często twoje dziecko słyszy: „Jak siedzisz? Dlaczego się tak kręcisz? Usiądź spokojnie!!!”. Ciało jest potrzebne w procesie uczenia się, niezależnie czy tego chcemy, czy nie. Kiedy ciało przestaje pracować, nie pracuje również mózg. Wtedy dziecko siedzi dwie, trzy godziny nad lekcjami, które mogłyby zrobić w 20 minut. Oczywiście, są wzorce, które dobrze radzą sobie w szkole. To dwa wzorce: WSR i SWR. Są to dzieci, które świetnie mogą koncentrować się na wykładzie i rozumieć jego treść. Koncentrują się lub myślą pisząc i rysując w zeszycie. Dzieci te najłatwiej uczą się czytać, nawet jeśli są uczone metodami tradycyjnymi. Są to dzieci o bardziej delikatnej strukturze ciała, które mają mniejszą potrzebę ekspresji ruchowej. Dzieci te, nawet jeśli uczą się kilka minut dziennie, najczęściej mają bardzo dobre oceny.

Zapisy na warsztaty obowiązkowe, ilość miejsc ograniczona